Ondrobrus včera a dnes

S myšlienkou začať aktívne chodiť do hôr a vytvoriť turistický oddiel prišiel v roku 2004 veľký nadšenec a milovník hôr Jožko Zvara. Začali sme fungovať ako Lyžiarsko – turistický oddiel.


Hneď na prvých túrach nám, malej skupinke, hory prirástli k srdcu. Či sme sa vybrali do Vysokých Tatier, Roháčov, do našich Nízkych Tatier, alebo na neďaleký Hrb, stále viac a viac sme sa na spoločné stretnutia tešili.
Bolo nás málo, tak sme k nám pozývali turistov z Hiadľa, Medzibrodu, Lučatína, Nemeckej, a aj ich zásluhou sme mohli vyrážať aj za vzdialenejšími krásami nášho Slovenska pohodlne prenajatým autobusom.

V roku 2005
sme pod vedením Jožka Zvaru naplánovali 7 túr. V roku 2006 mala naša základňa len 15 stálych členov, ale už sme naplánovali 21 túr, z ktorých sa uskutočnilo 16. Stále sme vyzývali ďalších Brusňanov, aby sa k nám pripojili a veru v roku 2007 sme už mali 46 členov.
26.1.2007 sme sa stali súčasťou Slovenského zväzu turistov a začali sme fungovať pod názvom Ondrobrus. Predsedkyňou oddielu sa stala Mária Kubusová, ktorá úspešne vedie turistický oddiel .
Každým rokom počet členov Ondrobrusu rástol a dnes, v roku 2011 je nás 86.